28. dječji tamburaški festival Cvjetići glazbe
28. dječji tamburaški festival Cvjetići glazbe


"Cvjetići glazbe" kulturna su manifestacija prvenstveno namijenjena djeci i mladima koji svoje glazbeno i glazbeno-scensko umijeće žele prezentirali posjetiteljima Grada Pleternice, a sastoji se od: nastupa izvođača (djece) sa novim pjesmama (autorskim) izvornoga slavonskog duha i nastup izvođača (djece) sa već izvođenim narodnim pjesmama izvornoga slavonskog duha. Na ovaj način potiče se kreativnost kod djece i mladih na području tamburaške glazbe čime se nastoji očuvati tradicijska kultura zavičajnog kraja i upotpuniti turističku i kulturnu ponudu Grada Pleternice, ali i cijele regije.